Definities enmeer info

Branding? Huisstijl? Merkpositionering?
Op deze website worden enkele technische termen gebruikt die we hieronder allemaal in het kort uitleggen, definiëren of verduidelijken.
Aarzel niet om ons te contacteren mochten er termen ontbreken of mocht u nog vragen hebben.

Branding


Brand

Een brand is de verzameling van herinneringen, verwachtingen, relaties en verhalen die samen de gebruiker het ene product/dienst boven het andere doen verkiezen.

Rebranding

Het strategisch heruitdenken en opnieuw realiseren van de emotionele connectie tussen merk en gebruiker na een brand audit. Dit is een analyse met relevante inzichten om een bestaand product of nieuwe richting binnen je bedrijf te vormen.

Product branding

Hier wordt er een merkidentiteit ontwikkelt voor een product zodat het zijn specifieke doelgroep aanspreekt, zich onderscheidt van de concurrentie (interne en extern) en op deze manier beter verkoopt.

Corporate branding

Corporate branding spitst zich toe op hoe het imago en de identiteit van een bedrijf waargenomen wordt door je doelgroep. Je promoot dus je bedrijf en niet het product dat je verkoopt. Een goede corporate branding zorgt ervoor dat consumenten een positieve associatie krijgen met het bedrijf.

Branding

Het strategisch uitdenken en realiseren van de emotionele connectie tussen merk en gebruiker.

Brand value

De brand value of merkwaarde is de toegevoegde waarde van het merk voor de consument. Je hebt een hoge merkwaarde wanneer de klant jouw merk verkiest boven dat van een ander. Hoe hoger je brand value hoe meer vertrouwen je klant heeft in jouw merk en hoe beter je positionering ten opzichte van concurrentie.

Personal branding

Personal branding is het bewust kiezen om jezelf in de markt te zetten als merk. Jij bent datgene dat je zal ‘verkopen’ aan je (potentiële) doelgroep. Je streeft naar het creëren van een band met je klanten om op deze manier persoonlijke connecties aan te gaan.

Employer branding

Met employer branding positioneer je jouw bedrijf op een specifieke manier op de arbeidsmarkt met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

Strategie


Marktonderzoek

Bij een marktonderzoek ga je informatie verzamelen over jouw product, de markt waarop je dit wilt brengen en/of de doelgroep die je wilt bereiken. Met een kwalitatief marktonderzoek verkrijg je meer inzicht op de ontwikkelingen en structuur van de factoren die invloed zullen hebben op de positionering van jouw bedrijf, product en/of dienst.

SWOT-analyse

SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. SWOT analyse is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of bedrijf te evalueren. Hierdoor krijg je zicht op welke interne en externe factoren (on)gunstige zijn voor het behalen van vooropgestelde doelstellingen. SWOT-analyse kan ingezet worden bij het maken van een strategische planning, beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een bedrijf tegen het licht te houden.

Merkstrategie

De beschrijving van de richting van jouw merk. De merkstrategie is het strategisch fundament waarop alle toekomstige merk en marketing inspanning gebaseerd worden.

Kernidentiteit

De kernidentiteit is het authentieke karakter van een bedrijf of organisatie. Het vormt het hart van het bedrijf en fungeert als kompas of rode draad doorheen alle ontwikkelingen.

Merkpositionering

De plek die jouw merk inneemt in het hoofd van de doelgroep.

Creatie


Merkcreatie

Het creëren van de merkidentiteit. Het is de verzameling van elementen zoals de Tone of Voice, look & feel, logo, naam & Baseline van een organisatie, die de persoonlijkheid/herkenbaarheid van een bedrijf bepalen.

Huisstijl

De huisstijl is een verzameling van vastgelegde grafische regels die zorgen voor de visuele identiteit van jouw merk. De regels beschrijven hoe alle elementen van de merkidentiteit zoals bijvoorbeeld kleur, typografie, logo, etc. gebruikt worden. De bewaking van een goede huisstijl (door de brandguide) zorgt voor samenhang in hoe een bedrijf zich presenteert naar de buitenwereld.

Slagzin/slogan

Een slagzin of slogan is een to the point one-liner die een korte en krachtige boodschap overbrengt.

Grafisch design

Het projecteren van merk communicatie op een visuele wijze. Grafisch design heeft de opzet om tekst en beeld te versterken met visuele aspecten zoals kleur, vorm, structuur en meer.

Logo

Een logo is de meest concrete visuele voorstelling van een bedrijf of merk. Het logo wordt gebruikt voor herkenbaarheid van het merk. Meestal de eerste indruk die men van je merk krijgt.

Sensory branding

Een uiting van je merk die inspeelt op één of meerdere zintuigen van je klant. Merken maken hier gebruik van om emotionele associaties te creëren tussen hun merk en de klant.

Activatie


Digital marketing

Digitale marketing is de verzameling van alle digitale inspanning die je levert als bedrijf om de vooropgestelde doelstellingen van jouw bedrijf, product of dienst te bereiken. Digitale marketing reikt verder dan enkel social media. Het zijn alle digitale technologieën die gebruikt kunnen worden om bedrijf, product of dienst te activeren.

Binnen digital marketing heb je verschillende onderdelen. Enkele voorbeelden zijn social media marketing en videomarketing. Bij deze eerste wordt er gebruik gemaakt van de social media platformen om een bedrijf, product of dienst te promoten. Daarnaast heb je ook nog videomarketing. Je maakt hierbij gebruik van de voordelen van video om je bedrijf, product of dienst te promoten. Het is een onderdeel van Digital marketing.

SEO & SEA

SEO staat voor search engine optimization. Het zijn ingrepen die je toepast op jouw website en andere online attributen zodat deze meer waarde krijgt voor zoekmachines. Hierdoor zal je website relevanter  worden als zoekresultaat.

SEA staat voor search engine advertising. Dit wil zeggen dat je betaalt om je website bovenaan een zoekmachine te plaatsen. Dit gebeurt weliswaar meteen, waardoor je ook snellere resultaten zult behalen.

Printdesign

Het creëren van ontwerpen gericht op drukwerk voor offline communicatie van jouw merk.

Merkactivatie

Met merkactivatie of brand activation breng je jouw merk, op een creatieve manier, tot bij jouw doelgroep. De activaties kunnen bestaan uit diverse methodes zoals bijv. drukwerk, webdesign, events of campagnes. Ze zijn gericht om in rechtstreeks contact te komen met jouw (potentiële) klanten om deze aan te zetten tot het herkennen van, spreken over of kopen van jouw merk of product.

Visuals

De verzameling van alle soorten beeldmateriaal waarmee je waardevolle informatie kan/wilt overbrengen. Voorbeelden van visuals zijn fotografie en video.

Copywriting

Het helder communiceren van je merkboodschap in commerciële teksten met als doel klanten te werven. Met goede copy probeer je mensen te overtuigen om actie te ondernemen richting jouw product of dienst bijvoorbeeld aankopen.

E-commerce

E-commerce is de afkorting voor electronic commerce en staat voor: online verkopen. E-commerce gaat over het verkopen en aankopen van een product en alles wat hieraan vooraf gaat. In de e-commerce is de webshop het centrale verkoopplatform.